Voor teams die spelen in de 1e klasse of lager dient het thuisspelende team te zorgen voor een scheidsrechter. Het bestuur van WIA zorgt dat er een scheidsrechter is voor de thuisspelende WIA-teams. Op de website www.wakkerinalles.nl staat vermeld of dit een WIA-scheidsrechter is of een externe scheidsrechter. WIA-scheidsrechters hoeven niet betaald te worden. Staat er een externe scheidsrechter vermeld dan regelt WIA (bestuur) een scheidsrechter, welke hiervoor een vergoeding krijgt van € 25,–. Dit bedrag dient de teamleider na de wedstrijd te betalen aan de scheidsrechter. Aan het eind van het seizoen kunnen de teamleiders de totaal betaalde scheidsrechterskosten van het gehele seizoen in eenmaal declareren bij de penningmeester.

Mocht een scheidsrechter niet opkomen dan dient het team ter plekke zelf voor een scheidsrechter te zorgen (hoeft in dat geval geen bevoegde scheidsrechter te zijn maar kan bv ook een reservespeler of toeschouwer zijn). Wordt er niet gespeeld, dan krijgt de thuisspelende ploeg alsnog een boete en punten in mindering opgelegd door de KNVB. Dit is niet van toepassing in de hoofdklasse.