Bij WIA betalen de teams zelf alle door de KNVB opgelegde boetes. Een boete aan een team of individuele speler komt altijd voor rekening van het team. Alle boetes opgelopen door het team of door individuele spelers worden door de penningmeester doorbelast aan de teamleider die deze boetes binnen twee weken dient te betalen door storting van het boetebedrag op bankrekening: NL40 INGB 0000 4253 24 t.n.v.Rotterdamse Sportvereniging ‘WAKKER IN ALLES’

Alle boetes dienen aan het eind van het seizoen betaald te zijn. Teams waarvan op 15 mei nog boetes openstaan worden niet meer ingeschreven voor het volgend seizoen.
Tevens worden voor alle spelers de overschrijvingen naar andere verenigingen of naar andere WIA-teams geblokkeerd totdat de complete boete betaald is.