Gele/ rode kaarten of Gestaakte wedstrijden en niet gespeelde wedstrijden:

 

Gele kaarten:

Als er een gele kaart gegeven is hoeft men dit niet meer in het digitale wedstrijdformulier te vermelden, indien men 2x geel krijgt ook niet.
De speler dient wel de zaal te verlaten, maar er hoeft niets in het digitale wedstrijdformulier te worden vermeld en er hoeft geen verklaring te worden geschreven.

Directe rode kaart:

Bij een directe rode kaart is de speler uitgesloten, totdat het team 1 wedstrijd heeft gespeeld (in afwachting van de straf van de tuchtcommissie). Er hoeft geen verklaring te worden ingediend door WIA en ook niet door de tegenstander. De scheidsrechter dient wel een verklaring in te dienen. N.a.v. die verklaring krijgt de speler een “schikkingsvoorstel”.

Als de speler het schikkingsvoorstel accepteert dan hoeft men verder geen verklaring in te dienen en zal de spelers zijn straf moeten ondergaan. Buiten de schorsing krijgt de speler te maken met administratie kosten. Mocht een speler het schikkingsvoorstel niet accepteren dan dienen zowel WIA als de tegenstander alsnog een verklaring in te dienen op verzoek van de tuchtcommissie.

De strafuitspraak wordt daarna bekend gemaakt.

Let op: Schorsingen lopen eventueel door naar een nieuw seizoen!!

Ongerechtigd uitkomen:

Een geschorste speler mag onder geen beding tijdens zijn schorsing uitkomen voor welk team dan ook. Bij het overtreden hiervan kan de betreffende speler een tuchtzaak verwachten.

De sanctie is mogelijk 8 wedstrijden + een administratieve kosten. Tevens wordt de vereniging WIA ook in staat van beschuldiging gesteld, mogelijk een geldboete van € 250 en administratie kosten. De totale boete zal hierdoor uitkomen op ongeveer € 300. Deze boete wordt door WIA in zijn geheel verhaald op het team.

Gestaakte wedstrijden en niet gespeelde wedstrijden:

Bij gestaakte en niet gespeelde wedstrijden dient binnen 2 werkdagen na de wedstrijddag een verklaring van alle partijen bij de tuchtcommissie aanwezig te zijn.
In het geval een wedstrijd gestaakt wordt of niet gespeeld is moet de teamleider secretaris Jalal Chiadmi via de mail (secretaris@wakkerinalles.nl) of telefoon (06 50 20 52 79) binnen 24 uur informeren.

Bij nalatigheid volgt een boete opgelegd door de KNVB. Deze boete komt altijd voor rekening van het betreffende team.