Inschrijven nieuwe seizoen

WIA is de grootste zaalvoetbalvereniging van Rotterdam. Dat komt omdat voetballen bij WIA vele voordelen heeft. Zo regelen we bij elke thuiswedstrijd een scheidsrechter, ontvangt elk team WIA-tenues en als je een keer te weinig spelers hebt kun je een beroep doen op onze spelersmakelaar.

Om dit allemaal in goede banen te leiden kunnen we maar een beperkt aantal teams inschrijven. Bij het inschrijven voor volgend seizoen kunnen bestaande WIA teams zich tot 15 mei met voorrang inschrijven. Indien na 15 mei het maximale aantal teams nog niet is ingeschreven worden nieuwe teams toegevoegd. Als nieuw team kun je je dus wel eerder aanmelden maar hoor je pas na 15 mei of je ingeschreven kan worden. Meer informatie van het aanmelden van een nieuw team vind je hier.

Inschrijven
De contributie bij WIA bedraagt € 1.450 per team (max 12 spelers). De teamleider is aanspreekpunt voor de inschrijving en inning van de contributie bij alle spelers. De contributie dient door de teamleider als één bedrag te worden overgemaakt. Betaling van contributie door individuele spelers worden niet in behandeling genomen en worden teruggestort.

REAGEER VOOR 15 MEI!
1. Elke teamleider krijgt uiterlijk in april van elk jaar van de secretaris een vragenlijst . Vul deze vragenlijst in en mail deze voor 15 mei as naar secretaris@wakkerinalles.nl

2. Maak voor 15 mei het complete bedrag van de contributie van € 1.450 over naar bankrekening NL40INGB0000425324 t.n.v. RSCV WIA.

3. Betaal voor 15 mei alle nog openstaande bedragen voor contributie of boetes van dit seizoen.

LET OP: Teams met schulden (contributie en/of openstaande boetes) worden niet ingeschreven voor volgend seizoen. Alle spelers van deze teams krijgen een financiële blokkade bij de KNVB waardoor overschrijving automatisch 3 jaar geblokkeerd worden. Pas na betaling van de gehele schuld wordt de blokkade van alle spelers opgeheven. Heeft je team nog schulden op 15 mei ? Dan kun je dus niet meer voetballen (niet meer bij WIA maar ook niet meer bij andere verenigingen!).

Voor vragen over het inschrijving voor volgend seizoen kun je contact opnemen met de secretaris (secretaris@wakkerinalles.nl of 06 5020 5279)