De contributie bedraagt € 1.450 per team, een team bestaat minimaal uit 6 en maximaal 12 spelers. Bij meer dan 12 spelers wordt de teamcontributie verhoogt met € 50 per extra speler.

De contributiebetaling moet voor 15 mei voorafgaand aan het nieuw seizoen zijn voldaan door de teamleiders, via storting op bankrekening: NL40 INGB 0000 4253 24 t.n.v. Rotterdamse Sportvereniging ‘WAKKER IN ALLES’. De teamleider is verantwoordelijk voor het ophalen van de contributiegelden.