WIA 25


Team info:
Broek Vincent van den (teamleider), Duynisveld Dennis (teamleider), Heij Edwin, Jong Martijn de, Kouwenhoven Yoek, Ramcharan Kishen (technische staf), Sigtenhorst Richard van den, Velde Remy van de, Vlietstra Bart, Weeda Martin.